top of page

'תמוז' בית המוזיקה מזמין יוצרים ויוצרות מעולם המוזיקה, היוצרים במרחב הנגב והדרום,

להגיש בקשה לקבלת סיוע מקצועי ליוצרים דרומיים.

למען הסר ספק יודגש כי קול קורא זה פתוח לכל ז׳אנר מוזיקלי (קלאסי, אנדלוסי, אלקטרוני, ג'אז וכו') 

 

האמן הזוכה יקבל יקבל 30 שעות אולפן בליווי טכנאי סאונד ויוכל לקיים מופע השקה לפרוייקט

באולם המרכזי של הבית למוזיקה. 

 

לאורך הדרך, יקבל האמן מעטפת של ליווי והכוונה בכל השלבים הדרושים ויסייעו לו בכל ההיבטים החל משיווק המופע,

ניהול אמנותי, מכירת כרטיסים ועוד.

 

שימו לב התמיכה מיועדת לאמנים דרומיים בלבד אשר עונים על לפחות אחד מהקריטריונים הבאים:

-אמן תושב הנגב

-אמן אשר עיקר פועלו הוא בנגב ב3 שנים האחרונות

רשאי להגיש בקשה:

יוצר (יחיד) העומד בכל תנאי הסף. במקרה של הרכב, מגיש הבקשה יהיה אחד מחברי ההרכב שהוא היוצר.

"יוצר" לעניין קול קורא זה הוא: מלחין או כותב או מבצע או מפיק מוזיקלי.

ניתן להגיש את הבקשה עד לתאריך 11/5123 בשעה 12:00.

ההגשה תעשה באמצעות הטופס הדיגיטאלי המצורף

* הקול הקורא מנוסח בלשון זכר, אולם הפנייה מיועדת לכל המגדרים.

תנאי סף:

-מגיש הבקשה הוא היוצר.

-היוצר ומרבית חברי הפרוייקט הינם תושבי הנגב או שעיקר פועלם בנגב ב3 שנים האחרונות לפחות

-ברשות מגיש הבקשה זכויות היוצרים בפרויקט, או לחלופין יש בידו רישיון שימוש בפרויקט מאת בעל זכויות היוצרים.

-הבקשה מוגשת עבור ביצוע פעולות לקידום יצירה מוזיקלית בלבד.

-היוצר וחברי ההרכב הינם מעל גיל 18.

.

bottom of page